Главная » Статьи » НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ » Учебно-методические издания

Краєзнавча практика
 
Афанасьєв Олег Євгенович,
Троценко Олександра Владиславівна
 
Краєзнавча практика: Навч. посіб.

 Д.: Моно-Літ, 2011. – 126 с.
 
 

 
 
Рекомендований до друку рішенням Вченої ради геолого-географічного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (протокол №3 від 07.11.2011).
 
Посібник має на меті допомогти студентам географічних спеціальностей університетів у проходженні краєзнавчої (туристсько-краєзнавчої) практики. Посібник містить програму практики, методичні рекомендації до підготовки й проведення краєзнавчо-географічних досліджень, зміст звітної документації й вимоги до її оформлення, конкретні методики спостережень за фізико-географічними, суспільно-географічними та історико-географічними комплексами. Уміщені рекомендації щодо складання і оформлення звіту за підсумками практики.
 
Для студентів, аспірантів, науковців, задіяних у навчальному процесі із підготовки фахівців-географів.

 
Зміст видання:
 
ВСТУП
 
1  КРАЄЗНАВЧА ПРАКТИКА У ЗМІСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
1.1 Сутність, зміст і роль краєзнавчої практики в процесі підготовки фахівців з географії
1.2 Мета і завдання краєзнавчої практики
1.3 Структура та програма практики
1.4 Техніка безпеки під час проходження практики
Контрольні запитання
 
2  ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП КРАЄЗНАВЧОЇ ПРАКТИКИ
2.1 Зміст підготовчого етапу практики
2.2 Види практичної підготовки до польового етапу краєзнавчої практики
2.3 Підготовка до аніматорської туристичної практики
Контрольні запитання
 
3  ПОЛЬОВИЙ ЕТАП КРАЄЗНАВЧОЇ ПРАКТИКИ. МЕТОДИ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
3.1  Дослідження та опис геологічних відслонень
3.2  Геоморфологічні описи районів дослідження
3.3  Метеорологічні спостереження
3.4  Дослідження гідрологічних об’єктів
3.5  Опис ґрунтового розрізу
3.6  Опис та оцінка рослинного покриву
3.7  Методика географо- та психолого-естетичної оцінки ландшафтів
Контрольні запитання
 
4  ПОЛЬОВИЙ ЕТАП КРАЄЗНАВЧОЇ ПРАКТИКИ. МЕТОДИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
4.1  Опис підприємства гірничодобувної промисловості
4.2  Характеристика транспортного підприємства (на прикладі аеропорту)
4.3  Схема комплексного дослідження населеного пункту
4.4  Методика дослідження торговельної інфраструктури населеного пункту (на прикладі торгового ринку)
4.5  Методика паспортизації вулиці населеного пункту
4.6  Методика опису та характеристики сакрального об’єкта
4.7  Методики рекреаційно-географічних досліджень
4.8  Методика краєзнавчого соціологічного опитування
Контрольні запитання
 
 
5  ПОЛЬОВИЙ ЕТАП КРАЄЗНАВЧОЇ ПРАКТИКИ. МЕТОДИ ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
5.1  Схема загальної історико-географічної характеристики території досліджень
5.2  Особливості здійснення історико-топонімічних досліджень
5.3  Дослідження історичних районів великих населених пунктів
5.4  Складання паспортів окремих нерухомих пам’яток історії та культури
5.5  Методика паспортизації музейної установи
Контрольні запитання
 
6  КАМЕРАЛЬНИЙ (ЗАКЛЮЧНИЙ) ЕТАП КРАЄЗНАВЧОЇ ПРАКТИКИ
6.1  Узагальнення і обробка зібраної краєзнавчо-географічної інформації.
6.2  Структура підготовки і написання звіту з практи-ки
6.3  Правила оформлення звіту з практики
6.4  Завдання для контролю рівня засвоєних вмінь і навичок за підсумками краєзнавчої практики
Контрольні запитання
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
ДОДАТКИ
Додаток А – Критерії  оцінювання роботи студентів за кредитно-модульною системою
Додаток Б – Зразок обкладинки звіту з краєзнавчої практики бригади студентів
Додаток В – Зразок змісту звіту за підсумками краєзнавчої практики
Додаток Г – Приклад розробки інструментарію (анкети) для соціологічного опитування місцевого населення за актуальною для місцевості проблематикою
Додаток Д – Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України
Додаток Е – Проект положення про практику студентів вищих навчальних закладів

Категория: Учебно-методические издания | Добавил: olaff (19.07.2013)
Просмотров: 1375