Главная » Статьи » НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ » Публикации в изданиях Украины

2006 год

22. Зеленська Л.І., Афанасьєв О.Є. Валеріан Домгер – першовідкривач марганцевих руд України // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2006. – №42(479). – С. 7–9.

21. Афанасьєв О.Є. Індустрія ігорного бізнесу як чинник туристської атракції для території України: світовий досвід і перспективи // Сфера розваг – важлива складова у підвищенні ефективності туристичного бізнесу: Зб. наук. праць IV Міжнар. наук.-прак. конф. – Донецьк: ДІТБ, 2006. – С.54–59.

20. Афанасьєв О.Є. Географічний аналіз міської мережі ресторанного обслуговування міста Дніпропетровська // Регіональні географічні дослідження України та суміжних територій. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – С. 85–87.

19. Афанасьєв О.Є. Промисловий туризм на Дніпропетровщині: напрями, перспективи та досвід використання // Минуле, сучасне та майбутнє туризму Дніпропетровщини: Матеріали обласної відкритої туристсько-краєзнавчої конференції. – Д.: ДДЮЦМС, 2006. – С. 88–90.

18. Зеленська Л.І., Афанасьєв О.Є. Формування топонімічних знань: шляхи, забезпечення, приклади // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. праць. – 2006. – Вип.6. – С. 97–102.

17. Зеленська Л.І., Афанасьєв О.Є. Топонімічне сприйняття території глобального, державного, регіонального рівнів (за результатами соціогеографічних досліджень просторових уявлень студентів) // Картографія та вища школа: Зб.наук.праць. – 2006. – Вип.11. – С. 231–238.

16. Афанасьєв О.Є., Суглобова О.П. Наукометричний аналіз періодичних географічних видань з питань висвітлення результатів топонімічних досліджень // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної наук.-прак. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присв. 15-й річниці незалежності України. – Вип.IV: У 3-х част. – Ч.1 / За ред. проф. О.К. Закусила. – К.: Логос, 2006. – С. 46–48.

15. Афанасьєв О.Є. Методологічні аспекти застосування основ топоніміки у курсі «Фізична географія України» // Шкільна географічна освіта: проблеми і перспективи. Зб. наук. праць. – К.: ДНВП «Картографія», 2006. – Вип.1. – С. 88–94.

14. Афанасьєв О.Є. Про методику визначення синтетичних просторових характеристик топонімічної системи України // Географія, екологія, геологія: перший досвід наукових досліджень: Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 155-річчю від дня народження видатного дослідника Придніпров’я В.О. Домгера. – Д.: Вид-во ДНУ, 2006. – С. 134–137.«— К перечню категорий научных публикацийК другим публикациям в украинских изданиях —»

Категория: Публикации в изданиях Украины | Добавил: olaff (15.07.2013)
Просмотров: 448