Главная » Статьи » НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ » Публикации в изданиях Украины

2007 год

30. Афанасьєв О.Є. Оцінка досвіду інтеграційних процесів країн Європи // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах: Матеріали IV Міжнар. наук.-прак. конф.: У 2-х т. / За ред. В.Й. Лажника і С.В. Федонюка. – Т.1. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – С. 121–126.

29. Зеленська Л.І., Афанасьєв О.Є. Промисловий та експортно-імпортний потенціал Дніпропетровської області (до 75-річчя утворення) // Географія та основи економіки в школі. – 2007. – №6(64). – С. 11-13.

28. Афанасьєв О.Є. Оцінка забезпеченості рекреаційно-туристськими ресурсами адміністративно-територіальних одиниць Королівства Іспанія // Вісник ДІТБ. – 2007. – №11. – С. 121–127.

27. Афанасьєв О.Є. Світовий досвід розвитку промислового туризму та його перспективи на Дніпропетровщині // Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті: Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. – К.: ДАКККіМ, 2007. – С. 205–211.

26. Афанасьев О.Е., Бондаренко М.В. Контент-анализ содержания Интернет-сайтов географических факультетов высших учебных заведений // Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень: Матеріали міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 175-річчю від дня народження видатного дослідника Придніпров’я Олександра Поля. – Д.: Вид-во ДНУ, 2007. – С. 380-383.

25. Афанасьєв О.Є., Таран А.О. Космічні знімки при вивченні шкільних курсів географії: деякі напрями використання // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007. – №2–3(487–488). – С. 31–32.

24. Зеленська Л.І., Афанасьєв О.Є. «Земля в ілюмінаторі»: Семінар-виставка як форма підвищення кваліфікації вчителів географії // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007. – №2–3(487–488). – С. 28–30.

23. Зеленська Л.І., Афанасьєв О.Є. Електронні інформаційні ресурси мережі Інтернет з аерокосмічних методів досліджень // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007. – №2–3(487–488). – С. 24–25.«— К перечню категорий научных публикацийК другим публикациям в украинских изданиях —»

Категория: Публикации в изданиях Украины | Добавил: olaff (15.07.2013)
Просмотров: 420