Главная » Статьи » НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ » Публикации в изданиях Украины

2008 год

37. Афанасьєв О.Є. Промислові історичні ареали й робітничі селища міста Дніпропетровська // Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті: Матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. (Кривий Ріг, 1-4.10.2008) / Редкол.: В.Л. Казаков та ін. – Ч.1. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2008. – С. 89–97.

36. Афанасьєв О.Є. Роль та функції туризму в патріотичному вихованні молоді: досвід Дніпропетровщини // Моє Придніпров’я: туристсько-краєзнавчий альманах. – Д.: ДДЮЦМС, 2008. – Вип.1. – С. 11–15.

35. Афанасьєв О.Є. Концептуальні засади дослідження топонімічної атрактивності території міста // Природно-територіальні та суспільно-географічні комплекси регіонів: історія формування, стан, проблеми, перспективи: Матеріали Всеукр. наук.-прак. конф., присв. 70-річчю від часу утворення Луганської області. – Луганськ: Альма-матер, 2008. – С. 74–76.

34. Афанасьєв О.Є. Критерії та вимоги до організації дитячої туристичної виставки регіонального рівня // Міжнародний вектор туризму: сьогодення, майбуття: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-прак. конф. – Луганськ: Знання, 2008. – Вип.8. – С. 44–48.

33. Афанасьев О.Е. Пятилетие научных конференций студентов и аспирантов на геолого-географическом факультете ДНУ: первые итоги // Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень: Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 90-річчю Дніпропетровського національного університету. – К.: ДНВП «Картографія», 2008. – Вип.5. – С. 7-9.

32. Афанасьев О.Е. Если бы дома умели говорить… // Экспедиция ХХI. – 2008. - №3(70). – С. 10.

31. Зеленська Л.І., Гончар Н.Г., Афанасьєв О.Є. У регіонального туризму є майбутнє // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2008. – №12(545). – С. 13–15.

 


«— К перечню категорий научных публикаций К другим публикациям в украинских изданиях —»

 

 

Категория: Публикации в изданиях Украины | Добавил: olaff (15.07.2013)
Просмотров: 581