Главная » Статьи » НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ » Публикации в изданиях Украины

2009 год

46. Афанасьєв О.Є. Сучасний світовий ринок торгівлі зброєю та його кореляція з рейтингом миролюбства країн світу // Молоді науковці – географічній науці: Зб. наук. праць / За заг. ред. проф. Я.Б. Олійника. – К.: Сталь, 2009. – Вип.V. – С. 10–12.

45. Афанасьєв О.Є. Гральні картки Костянтина Грибанова середини ХІХ століття як джерела географічної інформації про українські губернії Російської імперії // Історія української географії. – 2009. – №20. – С. 121-130.

44. Афанасьєв О.Є. Географічний аналіз участі міст Дніпропетровщини у всесвітньому побратимському русі // Регіон–2009: Стратегія оптимального розвитку: Матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. (Харків, 5-6.11.2009). / Гол.ред. В.С. Бакіров. – Х.: РВВ ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – С.243-246.

43. Афанасьєв О.Є., Гончар Н.Г., Гричанівська Л.В. Особливості туристичної роботи з учнівською молоддю на Дніпропетровщині // Географія і туризм: європейський досвід: Матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. – Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – С.10–13.

42. Зеленська Л.І., Афанасьєв О.Є., Манюк В.В., Сологуб Т.П. Розробка схеми зонування частини території проектованого національного природного парку «Орільський» з метою оптимізації структури природокористування // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Геологія. Географія. – 2009. – Т.17, №3/2. – Вип.11. – С. 50–60.

41. Афанасьєв О.Є. Особливості застосування проблемного навчання у магістерському курсі студентів-географів // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. праць. – 2009. – Вип.9. – С. 7-13.

40. Афанасьєв О.Є. Проблемні політико-географічні утворення // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2009. – №31(612). – С. 17–24.

39. Афанасьєв О.Є., Вовк С.О. Україна як об’єкт спортивного туроперейтингу в контексті підготовки до ЄВРО-2012 // Пути развития туристического бизнеса в преддверии крупных международных спортивных соревнований: Материалы XI Междунар. конф. – Донецк: ДИТБ, 2009. – С. 38-41.

38. Афанасьєв О.Є., Маркіна Ю.М., Бурлака Є.В. Скансени України як важливий туристичний ресурс // Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку: Матеріали IV Міжнар. наук.-прак. конф. (Луганськ, 6–7.05.2009). – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – С. 80–84.

 


«— К перечню категорий научных публикаций К другим публикациям в украинских изданиях —»

 

 

Категория: Публикации в изданиях Украины | Добавил: olaff (15.07.2013)
Просмотров: 420