Главная » Статьи » НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ » Публикации в изданиях Украины

2010 год

56. Афанасьєв О.Є. Членство міст України в «Лізі Історичних Міст» як спосіб збільшення їхньої туристичної репрезентативності // Часопис соціально-економічної географії. – 2010. – Вип.9(2). – С. 65-71.

55. Афанасьєв О.Є. Історико-географічний аналіз ролі ісламської цивілізації в формуванні геопростору Південно-Східної України // Культура народов Причерноморья. – 2010. – №194. – С. 190-194.

54. Афанасьєв О.Є. Роль Володимира Кубійовича у передісторії української школи регіонального природокористування // Історія української географії. – 2010. – №22. – С. 85-88.

53. Афанасьєв О.Є. Образ території через гральні карти Костянтина Грибанова // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2010. – №38(667). – С. 3–9.

52. Афанасьєв О.Є. Перший санаторій Південно-Східної України // Рекреаційно-туристичне природокористування в Східноєвропейському регіоні: сучасний стан і перспективи: Матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. (Чернівці, 21-23.10.2010) – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 3–6.

51. Афанасьєв О.Є. Німецький санаторій-курорт на Катеринославщині на початку ХХ століття // Науковий вісник Чернівецького університету. - Вип. 519-520: Географія. – 2010. – С. 7–11.

50. Афанасьєв О.Є. Можливості для створення навчальних презентацій у програмному середовищі Prezi.com та застосування в цілях географічної освіти ресурсів інфографіки // Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень: Матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. – Д.: ІМА-прес, 2010. – Вип.7. – С. 294–296.

49. Аfanasiev О., Tsiurmasta A., Ghoncharova Y. Research of geographical aspects of terrorism expansion on the basis of calculated synthetic indicators // Актуальні дослідження в сфері соціально-гуманітарних наук: Матеріали регіональної студентської наук. конф. (Дніпропетровськ, 29–30.04.2010). / Гол.ред.ком. С.О. Смирнов. – Д.: Біла К.О., 2010. – С. 53–54.

48. Аfanasiev О., Kalashnik A., Kostiv V. Methods of creating information of the database «Cities of Katerinoslavshchina» // Актуальні дослідження в сфері соціально-гуманітарних наук: Матеріали регіональної студентської наук. конф. (Дніпропетровськ, 29–30.04.2010). / Гол.ред.ком. С.О. Смирнов. – Д.: Біла К.О., 2010. – С. 30–32.

47. Аfanasiev О., Taran A., Kostiv V. Source of history-geographical information of settling processes of South-East Ukraine – Russian Empire atlases during 1745–1876 years // Актуальні дослідження в сфері соціально-гуманітарних наук: Матеріали регіональної студентської наук. конф. (Дніпропетровськ, 29–30.04.2010). / Гол.ред.ком. С.О. Смирнов. – Д.: Біла К.О., 2010. – С. 49–51.

 


«— К перечню категорий научных публикаций К другим публикациям в украинских изданиях —»

 

 

Категория: Публикации в изданиях Украины | Добавил: olaff (15.07.2013)
Просмотров: 407