Главная » Статьи » НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ » Публикации в изданиях Украины

В категории материалов: 11
Показано материалов: 1-11

84. Афанасьев О.Е., Пацюк В.С. Индустриальные объекты в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО // Індустріальний туризм: реалії та перспективи: Матеріали І Міжнародного наук.-прак. форуму. – Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2013. – С. 68-77.

83. Афанасьєв О.Є. Туристично-інформаційний центр як провідний осередок формування та просування іміджу міста Дніпропетровська // Матеріали доповідей Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / ред. кол.: Є.М. Суліма та ін. – Д.: ДНУ, 2013. – С. 104-106.


 

 


82. Афанасьєв О.Є. Наукові розробки молодих науковців у галузі регіонального туризму // Моє Придніпров’я: туристсько-краєзнавчий альманах. – Д.: Вид-во «Акцент ПП», 2012. – Вип.4. – С. 48-50.

81. Афанасьєв О.Є. Рукописний атлас Грибовського як джерело з історії регіонального природокористування // Часопис картографії: Зб.наук.праць. – 2012. – Вип.5. – С. 208–216.

80. Афанасьєв О.Є. Дніпропетровщина туристська // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2012. – №36(761). – С. 3–19.

79. Афанасьєв О.Є. Досвід функціонального зонування низової адміністративно-територіальної одиниці для цілей оптимізації регіонального природокористування // Регіон–2012: стратегія оптимального розвитку: Матер. наук.-прак. конф. з міжнар. участю. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – С. 17-20.

78. Афанасьєв О.Є. Концепція Південно-Східної України як фронтірного і дуального суспільно- та геоісторичного регіону // Часопис соціально-економічної географії. – 2012. – Вип. 12(1). – С. 8-14.

77. Афанасьєв О.Є. Історико-географічний аналіз формування політико-адміністративної системи Південно-Східної України // Вісник Харківського національного університету. Серія «Геологія – Географія – Екологія». – 2012. – №997. – Вип.36. – С. 99–111.

76. Афанасьєв О.Є. Досвід регіоналізації території України за принципами географічного центризму // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. праць. – 2012. – Вип.15. – С. 7-10.

75. Афанасьєв О.Є. Досвід історико-географічного аналізу суспільно-географічного комплексу за рекламними оголошеннями періодичних видань початку ХХ століття // Часопис картографії: Зб.наук.праць. – 2012. – Вип.4. – С. 109–122.

74. Афанасьєв О.Є. Перший санаторій-курорт Південно-Східної України початку ХХ століття // Краєзнавство. – 2012. – Вип.1. – С. 123-128.

73. Афанасьєв О.Є. Історичні типи природокористування як наукова географічна категорія // Географія та туризм: Зб.наук.праць. – 2012. – Вип.17. – С. 186-196.


 

 


72. Гончар Н.Г., Афанасьєв О.Є., Краснобрижий В.В., Паращук О.В. Позашкільна освіта в контексті освітньої реформи: думка Лауреатів Державної премії в галузі освіти // Туризм і краєзнавство: інформаційно-методичний вісник. - Вип. 3-4. – 2011. – С. 4–6.

71. Афанасьєв О.Є. Ретроспективний аналіз процесу формування наукових уявлень про природокористування в географічній науці // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. - Вип. 587-588: Географія. – 2011. – С. 95–106.

70. Афанасьєв О.Є. Історико-географічна спадщина польського народу на території Південно-Східної України // Культура народов Причерноморья. – 2011. – №200. – С. 78-82.

69. Афанасьєв О.Є. Формування наукових уявлень про природокористування у середовищі історичної географії // Географія та туризм: Зб.наук.праць. – 2011. – Вип.16. – С. 253-266.

68. Зеленська Л.І., Афанасьєв О.Є., Антонюк О.С.  Індустріальна спадщина польського народу на теренах Дніпропетровщини як ресурс для розвитку туризму // Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та геології: Матеріали III Міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг: Видавничій дім, 2011. – С. 215-220.

67. Афанасьєв О.Є. Скансени України як репрезентанти регіональних типів природокористування // Географія та туризм: Зб.наук.праць. – 2011. – Вип.15. – С. 111-119.

66. Афанасьєв О.Є. Історико-географічне дослідження процесу формування польської громади Південно-Східної України для цілей туризму // Часопис картографії: Зб.наук.праць. – 2011. – Вип.3. – С. 71–81.

65. Афанасьєв О.Є. Полярні регіони світу: полюси політико-географічних інтересів // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011. – №33(710). – С. 3–14.

64. Афанасьєв О.Є. Перший санаторій-курорт Катеринославщини // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011. – №20(697). – С. 12–14.

63. Афанасьєв О.Є. Розвиваємо науку молодих – формуємо майбутнє нації // Моє Придніпров’я: туристсько-краєзнавчий альманах. – 2011. – Вип.3. – С. 55–56.

62. Афанасьєв О.Є. Як ми ходили «Зеленими стежинами Ріднокраю», або загальні підсумки IV обласної дитячої виставки «Туристичні перлини Дніпропетровщини» // Моє Придніпров’я: туристсько-краєзнавчий альманах. – 2011. – Вип.3. – С. 45–48.

61. Афанасьєв О.Є. Знайомтеся: Південний Судан – нова країна на політичній карті світу // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011. – №15(692). – С. 16–22.

60. Руденко Л.Г. та ін. Географічна наука в нових соціально-економічних умовах розвитку України (за матеріалами наукового семінару) // Український географічний журнал. – 2011. – №1. – С. 3–37 (текст авт. – С. 12).

59. Афанасьєв О.Є. Історія регіонального природокористування як чинник туристської привабливості Дніпропетровщини // Географія та туризм: Зб. наук. праць. – 2011. – Вип.11. – С. 128-135.

58. Афанасьєв О.Є. Первісні форми природокористування на теренах Південно-Східної України у прадавні часи: історико-географічний аналіз // Історія української географії. – 2011. – №23. – С. 73-77.

57. Афанасьєв О.Є. Історико-географічне районування Південно-Східної України // Часопис картографії: Зб. наук. праць. – 2011. – Вип.1. – С. 102–109.


 

 


56. Афанасьєв О.Є. Членство міст України в «Лізі Історичних Міст» як спосіб збільшення їхньої туристичної репрезентативності // Часопис соціально-економічної географії. – 2010. – Вип.9(2). – С. 65-71.

55. Афанасьєв О.Є. Історико-географічний аналіз ролі ісламської цивілізації в формуванні геопростору Південно-Східної України // Культура народов Причерноморья. – 2010. – №194. – С. 190-194.

54. Афанасьєв О.Є. Роль Володимира Кубійовича у передісторії української школи регіонального природокористування // Історія української географії. – 2010. – №22. – С. 85-88.

53. Афанасьєв О.Є. Образ території через гральні карти Костянтина Грибанова // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2010. – №38(667). – С. 3–9.

52. Афанасьєв О.Є. Перший санаторій Південно-Східної України // Рекреаційно-туристичне природокористування в Східноєвропейському регіоні: сучасний стан і перспективи: Матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. (Чернівці, 21-23.10.2010) – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 3–6.

51. Афанасьєв О.Є. Німецький санаторій-курорт на Катеринославщині на початку ХХ століття // Науковий вісник Чернівецького університету. - Вип. 519-520: Географія. – 2010. – С. 7–11.

50. Афанасьєв О.Є. Можливості для створення навчальних презентацій у програмному середовищі Prezi.com та застосування в цілях географічної освіти ресурсів інфографіки // Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень: Матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. – Д.: ІМА-прес, 2010. – Вип.7. – С. 294–296.

49. Аfanasiev О., Tsiurmasta A., Ghoncharova Y. Research of geographical aspects of terrorism expansion on the basis of calculated synthetic indicators // Актуальні дослідження в сфері соціально-гуманітарних наук: Матеріали регіональної студентської наук. конф. (Дніпропетровськ, 29–30.04.2010). / Гол.ред.ком. С.О. Смирнов. – Д.: Біла К.О., 2010. – С. 53–54.

48. Аfanasiev О., Kalashnik A., Kostiv V. Methods of creating information of the database «Cities of Katerinoslavshchina» // Актуальні дослідження в сфері соціально-гуманітарних наук: Матеріали регіональної студентської наук. конф. (Дніпропетровськ, 29–30.04.2010). / Гол.ред.ком. С.О. Смирнов. – Д.: Біла К.О., 2010. – С. 30–32.

47. Аfanasiev О., Taran A., Kostiv V. Source of history-geographical information of settling processes of South-East Ukraine – Russian Empire atlases during 1745–1876 years // Актуальні дослідження в сфері соціально-гуманітарних наук: Матеріали регіональної студентської наук. конф. (Дніпропетровськ, 29–30.04.2010). / Гол.ред.ком. С.О. Смирнов. – Д.: Біла К.О., 2010. – С. 49–51.


 

 


46. Афанасьєв О.Є. Сучасний світовий ринок торгівлі зброєю та його кореляція з рейтингом миролюбства країн світу // Молоді науковці – географічній науці: Зб. наук. праць / За заг. ред. проф. Я.Б. Олійника. – К.: Сталь, 2009. – Вип.V. – С. 10–12.

45. Афанасьєв О.Є. Гральні картки Костянтина Грибанова середини ХІХ століття як джерела географічної інформації про українські губернії Російської імперії // Історія української географії. – 2009. – №20. – С. 121-130.

44. Афанасьєв О.Є. Географічний аналіз участі міст Дніпропетровщини у всесвітньому побратимському русі // Регіон–2009: Стратегія оптимального розвитку: Матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. (Харків, 5-6.11.2009). / Гол.ред. В.С. Бакіров. – Х.: РВВ ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – С.243-246.

43. Афанасьєв О.Є., Гончар Н.Г., Гричанівська Л.В. Особливості туристичної роботи з учнівською молоддю на Дніпропетровщині // Географія і туризм: європейський досвід: Матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. – Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – С.10–13.

42. Зеленська Л.І., Афанасьєв О.Є., Манюк В.В., Сологуб Т.П. Розробка схеми зонування частини території проектованого національного природного парку «Орільський» з метою оптимізації структури природокористування // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Геологія. Географія. – 2009. – Т.17, №3/2. – Вип.11. – С. 50–60.

41. Афанасьєв О.Є. Особливості застосування проблемного навчання у магістерському курсі студентів-географів // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. праць. – 2009. – Вип.9. – С. 7-13.

40. Афанасьєв О.Є. Проблемні політико-географічні утворення // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2009. – №31(612). – С. 17–24.

39. Афанасьєв О.Є., Вовк С.О. Україна як об’єкт спортивного туроперейтингу в контексті підготовки до ЄВРО-2012 // Пути развития туристического бизнеса в преддверии крупных международных спортивных соревнований: Материалы XI Междунар. конф. – Донецк: ДИТБ, 2009. – С. 38-41.

38. Афанасьєв О.Є., Маркіна Ю.М., Бурлака Є.В. Скансени України як важливий туристичний ресурс // Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку: Матеріали IV Міжнар. наук.-прак. конф. (Луганськ, 6–7.05.2009). – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – С. 80–84.


 

 


37. Афанасьєв О.Є. Промислові історичні ареали й робітничі селища міста Дніпропетровська // Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті: Матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. (Кривий Ріг, 1-4.10.2008) / Редкол.: В.Л. Казаков та ін. – Ч.1. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2008. – С. 89–97.

36. Афанасьєв О.Є. Роль та функції туризму в патріотичному вихованні молоді: досвід Дніпропетровщини // Моє Придніпров’я: туристсько-краєзнавчий альманах. – Д.: ДДЮЦМС, 2008. – Вип.1. – С. 11–15.

35. Афанасьєв О.Є. Концептуальні засади дослідження топонімічної атрактивності території міста // Природно-територіальні та суспільно-географічні комплекси регіонів: історія формування, стан, проблеми, перспективи: Матеріали Всеукр. наук.-прак. конф., присв. 70-річчю від часу утворення Луганської області. – Луганськ: Альма-матер, 2008. – С. 74–76.

34. Афанасьєв О.Є. Критерії та вимоги до організації дитячої туристичної виставки регіонального рівня // Міжнародний вектор туризму: сьогодення, майбуття: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-прак. конф. – Луганськ: Знання, 2008. – Вип.8. – С. 44–48.

33. Афанасьев О.Е. Пятилетие научных конференций студентов и аспирантов на геолого-географическом факультете ДНУ: первые итоги // Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень: Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 90-річчю Дніпропетровського національного університету. – К.: ДНВП «Картографія», 2008. – Вип.5. – С. 7-9.

32. Афанасьев О.Е. Если бы дома умели говорить… // Экспедиция ХХI. – 2008. - №3(70). – С. 10.

31. Зеленська Л.І., Гончар Н.Г., Афанасьєв О.Є. У регіонального туризму є майбутнє // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2008. – №12(545). – С. 13–15.


 

 


30. Афанасьєв О.Є. Оцінка досвіду інтеграційних процесів країн Європи // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах: Матеріали IV Міжнар. наук.-прак. конф.: У 2-х т. / За ред. В.Й. Лажника і С.В. Федонюка. – Т.1. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – С. 121–126.

29. Зеленська Л.І., Афанасьєв О.Є. Промисловий та експортно-імпортний потенціал Дніпропетровської області (до 75-річчя утворення) // Географія та основи економіки в школі. – 2007. – №6(64). – С. 11-13.

28. Афанасьєв О.Є. Оцінка забезпеченості рекреаційно-туристськими ресурсами адміністративно-територіальних одиниць Королівства Іспанія // Вісник ДІТБ. – 2007. – №11. – С. 121–127.

27. Афанасьєв О.Є. Світовий досвід розвитку промислового туризму та його перспективи на Дніпропетровщині // Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті: Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. – К.: ДАКККіМ, 2007. – С. 205–211.

26. Афанасьев О.Е., Бондаренко М.В. Контент-анализ содержания Интернет-сайтов географических факультетов высших учебных заведений // Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень: Матеріали міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 175-річчю від дня народження видатного дослідника Придніпров’я Олександра Поля. – Д.: Вид-во ДНУ, 2007. – С. 380-383.

25. Афанасьєв О.Є., Таран А.О. Космічні знімки при вивченні шкільних курсів географії: деякі напрями використання // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007. – №2–3(487–488). – С. 31–32.

24. Зеленська Л.І., Афанасьєв О.Є. «Земля в ілюмінаторі»: Семінар-виставка як форма підвищення кваліфікації вчителів географії // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007. – №2–3(487–488). – С. 28–30.

23. Зеленська Л.І., Афанасьєв О.Є. Електронні інформаційні ресурси мережі Інтернет з аерокосмічних методів досліджень // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007. – №2–3(487–488). – С. 24–25.22. Зеленська Л.І., Афанасьєв О.Є. Валеріан Домгер – першовідкривач марганцевих руд України // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2006. – №42(479). – С. 7–9.

21. Афанасьєв О.Є. Індустрія ігорного бізнесу як чинник туристської атракції для території України: світовий досвід і перспективи // Сфера розваг – важлива складова у підвищенні ефективності туристичного бізнесу: Зб. наук. праць IV Міжнар. наук.-прак. конф. – Донецьк: ДІТБ, 2006. – С.54–59.

20. Афанасьєв О.Є. Географічний аналіз міської мережі ресторанного обслуговування міста Дніпропетровська // Регіональні географічні дослідження України та суміжних територій. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – С. 85–87.

19. Афанасьєв О.Є. Промисловий туризм на Дніпропетровщині: напрями, перспективи та досвід використання // Минуле, сучасне та майбутнє туризму Дніпропетровщини: Матеріали обласної відкритої туристсько-краєзнавчої конференції. – Д.: ДДЮЦМС, 2006. – С. 88–90.

18. Зеленська Л.І., Афанасьєв О.Є. Формування топонімічних знань: шляхи, забезпечення, приклади // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. праць. – 2006. – Вип.6. – С. 97–102.

17. Зеленська Л.І., Афанасьєв О.Є. Топонімічне сприйняття території глобального, державного, регіонального рівнів (за результатами соціогеографічних досліджень просторових уявлень студентів) // Картографія та вища школа: Зб.наук.праць. – 2006. – Вип.11. – С. 231–238.

16. Афанасьєв О.Є., Суглобова О.П. Наукометричний аналіз періодичних географічних видань з питань висвітлення результатів топонімічних досліджень // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної наук.-прак. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присв. 15-й річниці незалежності України. – Вип.IV: У 3-х част. – Ч.1 / За ред. проф. О.К. Закусила. – К.: Логос, 2006. – С. 46–48.

15. Афанасьєв О.Є. Методологічні аспекти застосування основ топоніміки у курсі «Фізична географія України» // Шкільна географічна освіта: проблеми і перспективи. Зб. наук. праць. – К.: ДНВП «Картографія», 2006. – Вип.1. – С. 88–94.

14. Афанасьєв О.Є. Про методику визначення синтетичних просторових характеристик топонімічної системи України // Географія, екологія, геологія: перший досвід наукових досліджень: Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 155-річчю від дня народження видатного дослідника Придніпров’я В.О. Домгера. – Д.: Вид-во ДНУ, 2006. – С. 134–137.13. Афанасьєв О.Є. Методика укладання топонімічного банку даних «Топонімія України» та топонімічного районування // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Геологія. Географія. – 2005. – Вип.9. – С. 91–96.

12. Афанасьєв О.Є. Напрями топонімічних досліджень міст України // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи. – К.: ДНВП «Картографія», 2005. – Вип.2. – С. 42–48.

11. Афанасьєв О.Є. Морфометричні топонімічні показники: поняття і приклад картографування // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. науков. праць. – 2005. – Вип.5. – С. 6–10.

10. Афанасьєв О.Є. Поняття топоніміки і топонімічної карти в контексті топонімо-картографічних досліджень території України // Географія, екологія, геологія: перший досвід наукових досліджень: Матеріали Міжвузівської наукової конференції студентів і аспірантів. – Д.: Вид-во ДНУ, 2005. – С. 61–64.9. Зеленська Л.І., Афанасьєв О.Є., Агєєв Ю.О. Топонімічні карти: наукові підходи до розробки змісту // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Геологія. Географія. – 2004. – Вип.6. – С. 52–59.

8. Афанасьєв О.Є. База даних «Ороніми України»: методика створення і представлення // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Геологія. Географія. – 2003. – Вип.5. – С. 118–124.

7. Афанасьєв О.Є. Відбиття структури охоронних ландшафтів у назвах заповідників і національних парків України // Проблеми природокористування, сталого розвитку і техногенної безпеки регіонів: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 1-3.10.2003). – Д.: ІППЕ, 2003. – С. 314–315.

6. Афанасьєв О.Є. Висвітлення питань взаємовідносин топоніміки і картографії в сучасній науковій літературі // Модернізація і реформування середньої, вищої і післядипломної географічної та картографічної освіти в країнах СНД: досвід, проблеми, перспективи: Матеріали ХІІ Міжнародного науково-практичного семінару (Харків, 8-12.09.2003). – Вінниця: Антекс-У ЛТД, 2003. – С. 341–345.5. Афанасьев О.Е. Природный и садово-парковый ансамбль Екатеринослава (XVIII ст.) // Грані. – 2002. – №2(22).– С. 20–28.

4. Афанасьєв О.Є. Топонімія геологічних стратонів: термінологія, завдання, приклади // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2002. – №19(264). – С. 8–10.

3. Крымцов А.А., Шевченко Б.Е., Афанасьев О.Е. Историко-географическое районирование как один из аспектов урбо-экологических исследований городской среды г. Днепропетровска // Грані. – 2001. – №3 (17).– С. 22–30.

2. Афанасьєв О.Є. Національні природні парки в Україні: сучасний стан розвитку // Проблеми створення Орільського національного природного парку (Матеріали науково-практичного семінару) – Дніпропетровськ–Дніпродзержинськ: Орлан, 2000. – С. 11–17.

1. Кримцов А., Афанасьєв О., Свічкар К. Ярусність рельєфу міста Дніпропетровська // Геоморфологія в Україні: новітні напрямки і завдання. – К.: Київський національний університет, 1999. – С. 134-136.