Главная » Статьи » НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ » Научные публикации

Тезисы докладов и сообщений
null

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ


1. Афанасьєв О.Є. Карта типів промислових пунктів Дніпропетровської області // "Географічні дослідження в Україні на межі тисячоліть": Матеріали Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів. – К.: ВЦ "Київський університет", 2000. – С. 54–55.

2. Афанасьєв О.Є. Фізико-географічна зумовленість виділення історико-етнографічних земель України // Географічні дослідження в Україні на межі тисячоліть: Матеріали Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів. – К.: ВЦ "Київський університет", 2000. – С. 101–102.

3. Афанасьєв О.Є. Актуальність питань топонімо-картографічних досліджень // "Географічна наука і освіта в Україні": Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 26-27 березня 2003 р.) – К.: ВГЛ "Обрії". 2003. – С. 88 – 90.

4. Афанасьєв О., Бівшова О. Політична карта Європи: аналіз становлення і прогнозування // "Молоді науковці – географічній науці": Збірник тез Міжнародної конференції молодих вчених, присвяченої 170-річному ювілею КНУ ім. Т.Шевченка. – К.: ВГЛ "Обрії", 2004. – С. 47–49.

5. Афанасьєв О., Перова Н. Застосування топонімічних карт при вивченні шкільного курсу "Географія материків та океанів" (на прикладі розділу "Африки") // Молоді науковці – географічній науці: Збірник тез Міжнародної конференції молодих вчених, присвяченої 170-річному ювілею КНУ ім. Т.Шевченка. – К.: ВГЛ "Обрії", 2004. – С. 99–100.

6. Афанасьєв О.Є. Кількість та щільність річкових топонімів України // "Географія, екологія, геологія: перший досвід наукових досліджень": Тези наукових досліджень студентів і аспірантів. – Д.: ВКФ "Оксамит-Текс". – 2004. – С. 26–27.

7. Афанасьєв О.Є. Географічні назви - топоніми на туристичних картах // Образованность и духовность молодёжи как основа устойчивого развития туристской индустрии в Украине: Материалы VIII Международной научно-практической конференции студентов и молодых учёных (24–25 февраля 2005 г.). – Донецк: Донец. ин-т турист. бизнеса, 2005. – С. 7–9.

8. Афанасьев О.Е. Региональная идентичность украинцев: цивилизационная трансформация // "Духовна сфера в умовах глобальних цивілізаційних трансформацій": Тези доповідей міжнародної наукової конференції. – Д.: Вид-во Дніпропетр.нац.ун-ту залізн.трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2008. – С. 70–71.

9. Афанасьєв О.Є., Цапко М.В. Аналіз суспільного комплексу міста Катеринослава за рекламними оголошеннями // "Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень": Матеріали VII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Д.: ІМА-прес, 2010. – Вип.7. 

– 

С. 167-168.


10. Афанасьєв О.Є. Історико-географічні етапи формування регіональних систем природокористування на теренах Південно-Східної України // "Україні ХХІ сторіччя - інтелект і творчість молоді": матеріали І Всеукраїнського форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Ред.кол.: Є.М. Суліма та ін. - Д.: ДНУ, 2011. - С. 248-250.

11. Афанасьєв О.Є. Науковий зміст комплексного вивчення історії регіонального природокористування (на прикладі Південно-Східної України) // "Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень": Матеріали VІII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – К.: ДНВП "Картографія", 2011. – Вип.8. 

– 

С. 229-230.


12. Афанасьєв О.Є. Туристично-інформаційний центр як провідний осередок формування та просування іміджу міста Дніпропетровська // Тези доповідей Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Ред.кол.: Є.М. Суліма та ін. - Д.: ДНУ, 2013. - С. 104-106.
Категория: Научные публикации | Добавил: olaff (24.08.2010)
Просмотров: 3324